miércoles, 2 de junio de 2010

Introducció


Les ciències per al món contemporani suposa una excel·lent oportunitat per a afavorir un acostament informat dels aspectes més nous i rellevants de la ciència actual. És també una ocasió per a promoure noves vocacions científiques i actituds més participatives en relació amb la ciència i la tecnologia.

PRIMER TRIMESTRE

Grip A

El primer tema que hem tractat en el primer trimestre va ser les malalties i enfermetats. En el moment de començar el curs l’epidèmia que tothom parlava era la Grip A, per tant, vam elaborar grups reduïts per investigar sobre el tema actual.

Tuberculosi

Arrelat a aquest tema actual vam elaborar, una altre vegada els mateixos grups, una recerca sobre una enfermetat en el qual el nostre grup va elegir la Tuberculosi. Ocupant així, tot el primer trimestre parlant sobre malalties diverses.

SEGON TRIMESTRE

El nostre lloc a l'UniversEl primer tema a tractar en el segon trimestre va ser l’Univers. L’Univers és un buit immens en el qual hi ha milions de cossos i milions de ciències relacionades. En aquest apartat vam estudiar l’origen de l’Univers, el Big Bang, les galàxies, les estrelles, el sistema solar i la Terra units a les dues ciències predominants en aquest corrent: l’astronomia i l’astrologia. On vam apredre també la diferència entre aquestes dues ciències. Aquí també vam relacionar el tema del relleu de la Terra amb els problemes que ocasiona, com el tsunami, els terratrèmols i l’erupció de volcans entre altres. També vam fer referència a la biodiversitat com a part del temari.


Conferència de l'evolucióSeguidament vam tractar l’evolució i la biodiversitat per grups, els temes tractats van ser: el creacionisme i l’evolucionisme, les proves de l’evolució i les teories de Lamarck i Darwin. A partir d’aquesta informació donada i estudiada vam tancar el segon trimestre formant grups reduïts per fer una conferència on teníem que comprovar les teories ja estudiades amb un tema concret, el nostre va ser sobre l’evolució de les balenes, un treball que ens va sorprendre molt els resultats i l’ informació trobada.