miércoles, 2 de junio de 2010

Auditoria


L’últim trimestre l’hem gairebé omplert amb l’auditoria per grups sobre les despeses de l’ institut, hi havia quatre grups que tractaven sobre:1. Residus
2. Transport
3. Despeses hídriques
4. Despeses energètiques
Del qual, el meu grup tractava el darrer tema, les despeses energètiques.

No hay comentarios:

Publicar un comentario